Wij maken gebruik van cookies om het winkelen bij ons nog makkelijker te maken. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met deze cookies - Lees meer - Verberg deze melding

Algemene voorwaarden

Identiteit

Naam: Lamp en Licht Online B.V., handelend onder de naam "lampenlicht.be"
Vestigingsadres: Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nederland
Telefoonnummer: 078-482156
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 17208874
Btw-nummer: BE0810080652

 

Prijzen en informatie

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw en onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typfouten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van jouw beeldschermkwaliteit. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig en voor het sluiten van de overeenkomst worden gemeld.

 

Uitvoering overeenkomst

Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze en binnen welke termijn levering zal plaatsvinden. Levering vindt in ieder geval plaats binnen 30 dagen. Wanneer goederen niet (tijdig) leverbaar zijn, dan word je hiervan op de hoogte gesteld. In dat geval kun je akkoord gaan met de nieuwe leverdatum of het aangeboden alternatief, of je kunt de overeenkomst kosteloos ontbinden.

 

Herroepingsrecht

Nadat je (of een ander voor jou) de goederen hebt ontvangen kun je binnen zonder opgave van redenen de overeenkomst herroepen. Je kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar je bent hiertoe niet verplicht. Om de goederen te beoordelen mag je ze testen zoals in een fysieke winkel. Gaat het beoordelen verder dan hiervoor nodig is, dan ben je aansprakelijk voor de eventuele hierdoor ontstane waardevermindering. Houd je je daaraan, dan krijg je het volledige aankoopbedrag, inclusief eventuele verzendkosten voor de heenzending onverwijld en binnen 14 dagen terug. Na je melding van herroeping dien je de goederen binnen 14 dagen naar ons terug te sturen. Indien je bij het terugzenden gebruik maakt van een standaard verzendmethode dan zijn de retourkosten voor onze rekening.

 

Betaling

Je dient de betaling volgens de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethode te voldoen. Je hebt de mogelijkheid om minimaal 50% van het bedrag achteraf te betalen. In geval van (gedeeltelijke) betaling na levering dient het (resterende) bedrag binnen 14 dagen na levering betaald te worden. Voldoe je niet aan de betalingsverplichting, dan stellen we je hiervan op de hoogte en heb je nog 14 dagen om aan de betalingsverplichting te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn ben je over het nog verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd en zijn wij gerechtigd om de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Voor het collecteren van de betalingen wordt gebruikt gemaakt van een geconsolideerd account van FittinQ B.V. (kvk nr. 17208874, Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert).

 

Garantie en conformiteit

Bij ons heb je recht op de wettelijke garantie. Wij staan ervoor in dat de goederen voldoen aan de vermelde specificaties en kwaliteitseisen die je mag verwachten.

 

Klachten

Als je een klacht hebt, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten (zie bovenstaande contactgegevens). Wij behandelen je klacht zo snel mogelijk en je krijgt in ieder geval binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie. Indien je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht, dan kun je deze ook voorleggen via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Deze rechtskeuze laat de bescherming die je op grond van het dwingende recht van je woonplaats geniet onverlet. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst met je worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar wij zijn gevestigd.